Posts in تحقیق و پژوهش

قدم اولِ پژوهش

| قدم اول پژوهش شناخت مقدماتی روش های تحقیق و اصول و مبانیش هست؛

 

اگه وقت دارین میتونین این کتاب رو بخونین: دانلود کتاب اصول طرح تحقیق و روش شناسی 

 

اگه وقت ندارین، یه خلاصه از سایت Modirsun رو بخونید:

دسته بندی روشهای تحقیق

۱٫ انواع تحقيق براساس هدف

۱٫۱٫ پژوهش‌هاي بنیادی (پايه‌اي) Basic Research

اهداف شخصی تجاري ندارد و در آن سعي مي‌شود كه دانش و نظريه‌ها به طور عام و خاص توسعه و گسترش يابد و كاربرد علمي آنی دستاوردهاي تحقيق مورد توجه نمي‌باشد.( نظريه پردازي يا نظريه آزمايي ) (مثال: فاراده، لیزر)

Read More

روائی پرسشنامه

| روائی پرسشنامه یا قابلیت اعتبار ابزار اندازه گیری

قابلیت اعتماد (پایایی یا Reliability)  و همچنین اعتبار (روایی یا Validity) یک پرسشنامه یا ابزار اندازه گیری، از موضوعات بسیار مهم در امر جمع آوری اطلاعات و مشاهدات می‌باشد که متاسفانه گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرد.. در اینجا به شرح این دو موضوع مهم می‌پردازیم:

منبع اصلی: روش های تحقیق در علوم رفتاری، تالیف دکتر زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی. ۱۳۷۶، موسسه نشر آگه، تهران. Read More

پایایی پرسشنامه

| پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری

قابلیت اعتماد (پایایی یا Reliability)  و همچنین اعتبار (روایی یا Validity) یک پرسشنامه یا ابزار اندازه گیری، از موضوعات بسیار مهم در امر جمع آوری اطلاعات و مشاهدات می‌باشد که متاسفانه گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرد.. در اینجا به شرح این دو موضوع مهم می‌پردازیم:

منبع اصلی: روش های تحقیق در علوم رفتاری، تالیف دکتر زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی. ۱۳۷۶، موسسه نشر آگه، تهران.

آموزش محاسبه آلفای کرونباب بصورت دستی و با نرم افزار

Read More