مشکلات سیستم آموزشی در ایران

اخیرا توی یکی از کلاسها ، صحبت از مشکلات نظام آموزشی کشور بود. که سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی ما مثل زنجیر بهم متصل هستن و باید باهم Sync باشند و این مجموعه کاملا باید با صنعت، با جامعه و .. سازگار و همخوانی داشته باشه. دکتر مضطرزاده یه مثال  زدند (که من … ادامه خواندن “مشکلات سیستم آموزشی در ایران”

Read more